Disclaimer & Privacy Policy
maandag, 10 juli 2006 10:00

1.1 DISCLAIMER
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Pure-IT. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2.1 PRIVACY POLICY
Pure-IT bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan Pure-IT wordt niet aan derden doorgegeven.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u hebt aangegeven dat u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen.

2.1.1 Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice kunnen we u vragen naar uw naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.

2.1.2 Website
De Pure-IT website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in uw webbrowser en schakel de functie uit.

2.1.3 Pure-IT geeft geen informatie door aan derden
Pure-IT geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Pure-IT om. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen uw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.1.4 Wat doet Pure-IT ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.1.5 Hoe werkt Pure-IT haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

3.1 EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de Pure-IT website staan die totaal onafhankelijk opereren van Pure-IT en waar Pure-IT geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Pure-IT is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4.1 INTELLECTUEEL EIGENDOM
U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam Pure-IT en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Laatst aangepast op woensdag, 29 april 2009 14:40